skok na hlavní menu | menu sekce Analýzy rizik/Sanace kontaminovaných území


Úvod » Analýzy rizik/Sanace kontaminovaných území

Analýzy rizik/Sanace kontaminovaných území

Realizujeme analýzu rizik, studie proveditelnosti a sanační práce, tedy veškeré činnosti vedoucí k identifikaci a následné minimalizaci rizik spojených s kontaminovanou lokalitou. A to jak formou supervize a konzultace, či úplnými službami na klíč

Analýza rizik znečištění

Analýza rizik má za úkol zhodnotit rizika, která znečištění lokality představuje a posoudit závažnost těchto rizik na životní prostředí. Využívá metod matematického modelování rizik ohrožení zdraví lidí. Výsledky toxikologických testů slouží k určení vlivu na další složky ekosystémů. Na základě výsledků analýzy rizik je rozhodnuto o nutnosti sanačního zásahu a jeho potřebné míře.

Studie proveditelnosti

Nejekonomičtější a zároveň dostatečné opatření sanace kontaminovaných míst je vybráno buď přímo, či pomocí studie proveditelnosti.

Studie proveditelnosti je obvykle samostatně zpracovávána pouze pro komplikované problémy, které nelze řešit běžně používanými metodami sanace. Obvykle zahrnuje i nejrůznější technologické testy a pilotní zkoušky pro stanovení účinnosti a efektivnosti posuzovaných sanačních metod.

Sanace kontaminovaných míst

Na základě oprávnění Ministerstva životního prostředí provádíme projektování, odborný dohled a vyhodnocování prací související se sanací kontaminovaných míst:

Dodávky sanačních činnosti provádíme na klíč, nebo zajišťujeme supervizi prací dodávaných klientům třetí stranou. Dodávky dílčích technologií jsou obvykle specifické v závislosti na vybraném řešení.


VytisknoutNahoru

Vyhledávání

česky | English