skok na hlavní menu | menu sekce Environmentální a geologické posudky


Úvod » Environmentální a geologické posudky

Environmentální a geologické posudky

V rámci ekologického a geologického poradenství poskytujeme naším klientům konzultační služby a zpracováváme posudky, vyjádření a expertní hodnocení lokality.

Konzultační služby

Poskytujeme odborný názor konzultantů s dlouholetými odbornými zkušenostmi na konkrétní problémy klienta, které se týkají ochrany životního prostředí, geologie a hydrogeologie. Konzultace může mít formu diskuze, či písemného vyjádření.

Konzultační služby zahrnují i poradenství a pomoc při jednání s orgány státní správy, nebo další stranou a jejími experty.

Posudek/Expertní hodnocení

Posudek či expertní hodnocení je prováděno na základě

  • dat předaných klientem,
  • informací získaných z veřejných zdrojů,
  • prohlídky lokality a
  • zkušeností posuzovatele.

Veškerá hodnocení společnosti BP Consult jsou prováděna přímo či pod vedením expertů s více než 15 letou praxí v oboru. Jedná se o s osoby s odbornou způsobilostí MŽP ČR, provádět geologické práce dle zák. č. 62/1988 Sb. a násl.

Mezi nejběžnější posudky patří především hydrogeologické posudky pro účely budování studní a odběru vody. Dále zpracováváme rešerše geologických a hydrogeologických poměrů pozemků určených k výstavbě či expertní vyjádření k projektové dokumentaci, oponentní a supervizní posudky zpráv, a další.


VytisknoutNahoru

Vyhledávání

česky | English