skok na hlavní menu | menu sekce Due Diligence / Ekologické audity


Úvod » Due Diligence / Ekologické audity

Due Diligence / Ekologické audity

Environmentální hodnocení a ekologický audit jsou zavedené nástroje pro potřeby identifikace ekologických škod a závazků na majetku a posuzování rizik investic.

Environmentální hodnocení/ Ekologický audit

Hodnocení minulých ekologických (environmentálních) škod a závazků vyplývajících z legislativních je součástí procesu posuzování rizik investic při koupi pozemků a společností. Hodnocení je prováděno dle metodiky ASTM a dle platných metodik MŽP ČR.

Ekologické hodnocení a je založeno na

  • inspekci posuzovaných technologií a lokalit,
  • studiu archivní dokumentace a
  • místním šetření mezi obyvatelstvem a u orgánů státní správy
  • průzkumu znečištění.

Veškeré získané informace jsou sumarizovány a zhodnoceny v závěrečné zprávě spolu s plánem opatření a odhadem finančních nákladů potřebných k odstranění zjištěných ekologických závad a závazků.

Průzkum znečištění

Pro možnost posouzení aktuálního stavu znečištění pozemku či jiné nemovitosti provádíme průzkumy znečištění. Průzkum znečištění je prováděn pomocí geologicko průzkumných metod na základě oprávnění MŽP a laboratorních analýz, které zajišťují specializované akreditované laboratoře. Výsledky jsou vyhodnocovány v souladu s platnými limity a ukazateli a slouží jako podklad pro definování ekologických závazků a škod na nemovitosti před její koupí či jiné investici s ní spojené.


VytisknoutNahoru

Vyhledávání

česky | English