skok na hlavní menu


Společnost BP Consult, s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti ekologie, geologie,hydrogeologie a environmentálního poradenství.

Environmentální a geologické posudky

V rámci ekologického a geologického poradenství poskytujeme našim klientům konzultační služby a zpracováváme posudky, vyjádření, či expertní hodnocení lokality.

Více o službě Ekologické a geologické poradenství

Due Diligence / Ekologické audity

Environmentální hodnocení a ekologický audit jsou zavedené nástroje pro potřeby identifikace ekologických škod a závazků na majetku a posuzování rizik investic.

Více o službě Due Dilligence / Ekologické audity

Analýzy Rizik/Sanace kontaminovaných území

Zpracováváme analýzy rizik, studie proveditelnosti a provádíme a řídíme sanační práce, tedy veškeré činnosti vedoucí k identifikaci a následné minimalizaci rizik spojených s kontaminovanou lokalitou. A to jak formou supervize a konzultace, či úplnými službami na klíč.

Více o službě Analýzy Rizik/Sanace kontaminovaných území

Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy

Realizujeme celou řadu geologických průzkumů zaměřených dle potřeb zákazníka. Výsledky mohou zahrnovat posouzení základových poměrů a stability území, vyhledání a vybudování zdrojů vody, studní, či zasakování srážkových vod, zhodnocení míry znečištění a další specifické informace a interpretace.

Více o službě Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy


Vyhledávání

česky | English